SkridskoJag till havs

Lånar en bild av David för att visa att det var fint att vara till sjös igen under mitt lilla Umeå-besök.David plaskarOch här är David.

Comments